så här tränar du säkrast under pandemin

Att inte komma till träning om Du känner Dig krasslig är väl onödig information??

Max 50 personer tillåts vistas i lokalerna samtidigt.
Pandemilagen kräver förändringar för att säkerställa allas trygghet samt för att rädda verksamheten från nedstängning.
Läs följande restriktioner för squash och gym. Följ dessa och vi kan fortsätta ha vår anläggning tillgänglig för alla.
Den så för många viktiga sociala gemenskapen hos oss måste stå åt sidan i detta skarpa läge men ju bättre vi tillsammans jobbar för att samhället ska bli kvitt pandemin, ju förr får allt återgå till det normala.  

Squash:

Samtliga kunder ombeds komma till träningen ombytta för spel.
Omklädningsrummen är inte längre öppna, ytan tillåter inte allas möjlighet att nyttja dessa och kontroll från oss är inte möjlig. 
Vi kan ej längre tillåta kunder att komma till anläggningen tidigare än 10 minuter innan bokad tid. Efter spel måste rotation ske på ett säkert sätt och antalet personer som samtidigt vistas i lokalen måste begränsas. Därför ombedes alla spelare att lämna lokalen senast 10 minuter (gärna tidigare) efter avslutat spel.
I väntan på att banan blir ledig för Er tid så vistas ni:
bana 6-vid glaset ovan
bana 5-vid glaset ovan
bana 4 och bana 3 vid räcket ovan läktaren med avstånd till varandra
bana 2 vid 3:ans glas
bana 1-vid 2:ans glas.
De sistnämnda är för att antalet personer i gymmet inte får överskridas och då kan spelare inte uppta plats i den delen också.
”Dörrknackning” ej längre tillåten utan avisering till aktiva spelare på banan om att det är byte sker genom luckan i glaset ovan.
Vi är säkra på att ögonkontakt med spelare på bana 4 räcker.
Befintliga spelare ska omgående lämna banan och ta spelargång riktning omklädningsrummen.
Spelare som ska till banan tar trappan vid läktaren och kommer inte att möta tidigare spelare från resp.bana.
Trappan ENDAST för nedgång fr.o.m nu. 
Endast personer som ska nyttja anläggningen för sin träning får vistas i lokalerna.
Familjemedlemmar, vänner etc. som endast vill titta på kommer nekas entré.

Gym:
Ytan i gymmet inklusive den nettoyta maskinerna upptar ger möjligt för 5 personer att vistas samtidigt i stora gymlokalen. Vid nådd maxgräns och kund nekas entré så får dialog med receptionspersonalen ske om det är möjligt att vänta i annan del av lokalen eller om vi måste be hen att återkomma senare.
Det s.k ”Träningsrummet” har möjlighet att för 2 personer att vistas samtidigt. Det rummet kan vara en möjlighet att komma igång om stora gymmet har max antal personer.