30-Klipp kort

Gäller för squash, gym eller solarium.
Ej personligt.
Giltigt 12 mån.
Ett klipp per aktivitet.
1 klipp = 30 min. squash för en person, fullt gympass eller 20 minuter solarium.
10 % studentrabatt.