Viktig information till alla LAGsquash-spelare


LAGsquash tar paus
Förlängt avbrott p.g.a Covid-19
Det blev lite som väntat ingen förändring som leder till att matchspel i serier är lämpliga att genomföra. LAGsquash’en håller kvar vid tidigare beslutad paus och nästa förhoppning är nu en start efter årsskiftet.