Viktig information till alla LAGsquash-spelare

LAGsquash tar paus 

Förlängt avbrott p.g.a Covid-19

Det blev lite som väntat ingen förändring som leder till att matchspel i serier är lämpliga att genomföra.
LAGsquash’en håller kvar vid tidigare beslutad paus och nästa förhoppning är nu en start efter årsskiftet.