Stänger 21.00

Månd. – torsd. stänger vi 21.00
V. 6 börjar vi återigen ha öppet till 22.00