Stänger 21.00

Månd. – torsd. stänger vi 21.00
Månd. 28/1 – 19 börjar vi återigen ha öppet till 22.00